Шанс за хора с увреждания
 
   
Спечелени проекти 2006

Реализирани проекти

Спечелени проекти 2007

Основни дейности и проекти, реализирани от Социалната програма на Община Варна през 2008 год

Реализирани проекти 2009 год.

Реализирани проекти 2011 г.

Реализирани проекти 2012 г.

Реализирани проекти 2013 год.

Реализирани проекти 2015 г.

Реализирани проекти 2015 г.


 

РЕЗЮМЕ НА ПРОЕКТА

„Спортувам, за да живея“

По Проектът „Спортувам, за да живея“ се организираха 60 лица с увреждания от различни възрасти и има за цел да организира свободното им време, чрез практикуване на различни спортове и общи спортни мероприятия. Целта на проекта е да открие неограничени възможности на самите участници да се възползват от предимствата на спортуването като начин на живот и средство за социализация и интеграция. Екипът от специалисти при СНЦ „Спортен клуб за хора с увреждания“ проведе мотивационни, теоретични и практически занимания с целевата група за ефективното им интегриране в обществото.  Успешните дейности бяха популяризирани сред  други спортни клубове за подпомагане инцирането на повече спортни мероприятия, привличащи повече хора с увреждания.