Шанс за хора с увреждания
 
   
Спечелени проекти 2006

Реализирани проекти

Спечелени проекти 2007

Основни дейности и проекти, реализирани от Социалната програма на Община Варна през 2008 год

Реализирани проекти 2009 год.

Реализирани проекти 2011 г.

Реализирани проекти 2012 г.

Реализирани проекти 2013 год.

Реализирани проекти 2015 г.

Реализирани проекти 2015 г.


    

2009г

ПРОЕКТ ‘’ ЖИВОТО НАСЛЕДСТВО В СПОМЕНИТЕ НИ – подобряване мотивациите в старостта и преодоляване на социалната изолация ‘’

 

 

ЦЕЛИ НА ПРОЕКТА

 

 • Осигуряване на достъп на хора с увреждания до културни ценности;

 • Подобряване мотивациите за живот с проблема и в старостта;

 • Насочването на разговорите на възрастните хора от злободневните теми и болестите към спомените , пътя към бъдещето, към темите за рода и историята на града в който живеят.

 

 

ПОСТИГНАТИ РЕЗУЛТАТИ:

 • СМИСЛЕНО ОПОЛЗОТВОРЯВАНЕ НА СВОБОДНОТО ВРЕМЕ

 • ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА СОЦИАЛНАТА ИЗОЛАЦИЯ

 • ПОДОБРЯВАНЕ НА ЕМОЦИОНАЛНИЯ И ПСИХИЧЕСКИ СТАТУС

 • СЪЗДАВАНЕ НА НОВИ ПРИЯТЕЛСТВА

 • ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ЛИЧНОСТНА ИЗЯВА И ПОВИШАВАНЕ НА САМОЧУВСТВИЕТО

 

 

 

П Р О Е К Т

 

ПО-СМЕЛО, ПО-БЪРЗО, ПО-ДАЛЕКО”

 

Цел на проекта:

Осмисляне на свободното време, подпомагане реализирането на дейности със социална насоченост, както и създаване на благоприятни условия за личностна и професионална реализация. Развитие и насърчаване на различните видове туризъм. Приобщаване на хората от третата възраст, и особено хората с увреждания, към активен двигателен режим и здравословен начин на живот.

 

 

Очаквани резултати:

 • Подобряване физическата дееспособност на участниците, разнообразяване и осмисляне на свободното им време, като противодействие на негативните явления в обществото.

 • Създаване на мотивация за практикуване на социален туризъм на различни слоеве от населението, чрез организиране и провеждане на различни дейности съобразени с техните възможности, интереси и потребности.

 • Преодоляване на изолацията и интегриране чрез спорт и социален туризъм на хората от различни социални и възрастови групи.

 • Въвеждане на нови форми на организирани и самостоятелни занимания с физически упражнения и социален туризъм и разширен достъп на хората в неравностойно положение до спортните и туристическите обекти.