'Спортувам, за да живея'


По Проектът „Спортувам, за да живея“ се организираха 60 лица с увреждания от различни възрасти и има за цел да организира свободното им време, чрез практикуване на различни спортове и общи спортни мероприятия.
Целта на проекта е да открие неограничени възможности на самите участници да се възползват от предимствата на спортуването като начин на живот и средство за социализация и интеграция.
Екипът от специалисти при СНЦ „Спортен клуб за хора с увреждания“ проведе мотивационни, теоретични и практически занимания с целевата група за ефективното им интегриране в обществото.  Успешните дейности бяха популяризирани сред  други спортни клубове за подпомагане инцирането на повече спортни мероприятия, привличащи повече хора с увреждания.


Стара версия на сайта
2024, Всички права запазени. Политика за защита на личните данни